HMM - Board of Directors

Pramod Kulkarni

Pramod Kulkarni

Lead Director

Padmakar Kulkarni

Padmakar Kulkarni

Director

Kalidas Prabhudesai

Kalidas Prabhudesai

Director

Anil Rajguru

Anil Rajguru

Director

Vidyadhar Jangale

Vidyadhar Jangale

Director

Jyotsna Phadke

Jyotsna Phadke

President, Cultural Division

Rahul Deshmukh

Rahul Deshmukh

President, Vastu Division

Milind Phadke

Milind Phadke

Principal, Marathi Shala Division

Swati Joshi

Swati Joshi

Treasurer, Vastu Division

Pin It on Pinterest

Share This